Szkoła rodzenia

 

We wtorki o godz. 19:00 serdecznie zapraszamy przyszłych rodziców do uczestnictwa w zajęciach szkoły rodzenia prowadzonych przez Położną Annę Kalinowską.

Są to bezpłatne kursy finansowane przez Miasto St. Warszawa. Szkoła rodzenia Anny Kalinowskiej jest akredytowana przy Szpitalu Specjalistycznym Św. Zofii zlokalizowanym przy ul. Żelaznej (http://www.szpitalzelazna.pl/).

Spotkania odbywają się w Klubie stworzonym z myślą o mamach i dzieciach, w kameralnych grupach i komfortowych warunkach.

Dla każdej pary przewidzianych jest 5 spotkań trwających 2 godziny każde.

Zapisy trwają.

tel.: 665 980 884,

email: kontakt@mamacwiczyfitness.pl

 

Streszczony program 5 spotkań:

I Spotkanie

W oczekiwaniu na dziekco-tematyka przedporodowa

Fizjologia ciąży, niezbędne badania lekarskie, labolatoryjne, obrazowe

Przygotowanie do porodu: część teoretyczna i ćwiczenia

II Spotkanie: Poród

Poród: początek porodu i jego przebieg, poród zabiegowy, naturalne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego, znaczenie kontaktu z noworodkiem bezpośrednio po porodzie,

rola osoby towarzyszącej w porodzie.

III Spotkanie: Opieka nad noworodkiem-teoria i zajęcia praktyczne

Kąpiel noworodka, ubieraniem, pielęgnacja pępowiny, przewijanie i noszenie niemowląt

IV Spotkanie: Karmienie piersią-wykład i zajęcia praktyczne

Promocja karmienia naturalnego, zalety karmienia piersią, fizjologia laktacji, problemy laktacyjne i sposoby radzenia sobie z nimi, techniki wspomagania laktacji, pozycje do karmienia dziecka (ćwiczenia na lalkach), dieta matki karmiącej

V Spotkanie: Połóg

Fizjologia połogu, zmiany zachodzące w organizmie kobiety, higiena połogu, pielęgnacja ran popołogowych, najczęstsze problemy okresu połogowego i wczesne rozpoznanie powikłań, powrót płodności po porodzie, psychologiczne aspekty porodu.